Biologisk reningsverk för små mängder av BDT avlopp

BioBox modellerna är biologiska reningsverk för små mängder av BDT avlopp
vid användning av dusch, tvättmaskin


Nästan inga rörliga kostnader: då ingen el förbrukas.

Filterelement tas upp och rengörs en gång om året genom att borsta eller tvätta dem. Avfall kan komposteras.
Organisk material och näringsämnen renas för att uppfylla gällande reningskrav
Funktion
Funktionen baseras på mikrober som växer på filterelementen. Det finns filterelement med fyra olika tätheter (150, 290, 350, 450 m2/m3).
De skapar en effektiv biofiltreringsprocess och filtrerar fasta partiklar mekaniskt.
Näringsämnen bryts ner biologiskt i filterelementen och tack vare den stora ytan (motsvarar 12 m2 yta av en traditionell markbädd)och god tillgång på syre så är det mycket effektivt.
BioBox lämpar sig mycket bra för säsonganvändning, filtren reagerar snabbt på variationer i belastningen.
Renat vatten bör ledas till ett öppet dike, stenkista eller infiltreras i marken med ett HS 150 filter för ökad effekt.

Bio Box M

med kapacitet max 400 l/ dygn är avsedd för sommarstugor med enbart diskbänk eller bastu (vattenvolym max 50 l/ h).


Läs mer här.....

Bio Box L

med kapacitet max 400 l/ dygn är avsedd för sommarstugor med enbart diskbänk eller bastu (vattenvolym max 50 l/ h).


Läs mer här......

Bio Box XL

med kapacitet max 600 l/ dygn är avsedd för fritidsboende med maskintvätt, dusch etc.(vattenvolym max 75 l/ h).


Läs mer här.......