Gäller alla värmepumpar!

Det måste alltid finnas ett kompletterande värmesystem. En luftvärmepump måste ha en grundvärme i huset för att ha en garanterad funktion!

Luftvärmepumpen fungerar i regel som en energibesparande värmekälla i kombination med husets eller lokalens befintliga värmesystem som ger reserv- eller tillskottsvärme.

Räkna med att det alltid ska finnas någon form av värmekälla som kan ge tillskott- eller reserv värme t.ex. elradiatorer, oljepanna, bras- eller pelletskamin.

Inomhustemperatur!

Det måste finnas en grundtemperatur.

För att din luftvärmepump skall ha garanterad funktion måste omgivningstemperaturen i det utrymme inomhusdelen ska värma vara som lägst +16 grader eller +10 grader på modeller med lågtemperatursfunktion.

Oavsett om det är året runt bostad eller fritidshus är det viktigt att ha en kompletterande värmekälla som kan ge tillskott- och reserv-värme i huset om luftvärmepumpen får driftsavbrott eller helt enkelt inte räcker till för att hålla värmen.

Betalning

Sker mot faktura och 10 dagars kredit, först när värmepumpen är installerad och igångkörd eller delbetalning 6, 12, 24 månader räntefritt genom Santander.


Rengöring av värmepumpar!

Alla luft / luftvärmepumpar oavsett fabrikat har ett gemensamt ? de måste rengöras!

En smutsig anläggning tappar i energispar-effekt! Regelbunden rengöring av hela inomhusdelen, d.v.s filter, kondensor och fläkt är ett måste för att anläggningen ska kunna ge full effekt.

För rengöring av filter och fläkt se skötselinstruktion.

Luften i ett hus passerar genom inomhusdelen kontinuerligt under drift  dygnet runt!

Damm, smuts och fett fastnar och minskar på sikt förmågan att spara energi och sänker livslängden på din anläggning!

Rengöring är också viktig för att hindra bakterie-, svamp- och alg-tillväxt.

Vad händer om luftvärmepumpens innedel inte rengörs?

En smutsig kondensor i innedelen minskar luftvärmepumpens effektivitet och kan dessutom tvinga den att jobba hårdare för att ge samma värme / svalka som tidigare.

När damm och smuts till slut täpper igen grov- och luftfilter och kondensor kommer luftvärmepumpen att sluta fungera.

Tips - så här rengör du innedelen till din luftvärmepump!

Generellt bör man rengöra kondensorn en eller två gånger per år.

I starkt smutsiga, rökiga eller köks / restaurangmiljöer eventuellt oftare. Se alltid tillverkarens rekommendation innan rengöring.

När pumpen inte ger samma värme / svalka som tidigare kan det bero på att den helt enkelt är för smutsig (kontakta alltid installatör vid driftstörning eller misstanke om tekniskt fel). Använd Q Effect för kondensor rengöring!

Gör rent fläkt och alla filter enligt tillverkarens skötselinstruktion

Rengöring av grov- och luftfiltren är mycket viktigt för innedelens funktion och förmåga att spara energi. Generellt bör man rengöra filtren en gång var 4-6 vecka från damm och smuts. I dammiga och rökiga miljöer eventuellt oftare.

En del filter kan dessutom behöva bytas ut efter viss tids användning. Q Effect ska inte användas till rengöring av filter

Tappa inte energispar-effekt ? gör rent innedelen med Q Effect minst en
gång om året!

 
 

Spara energi

Energimyndigheten har ett bra program på sin hemsida där man kan jämföra olika lösningar och se ungefär hur mycket man sparar. Klicka på bilden ovan för att komma direkt till denna sida

Ställa in effekten på luftvärmepumpen

Ställ in "värmebalansen" mellan husets gamla värmekälla och luftvärmepumpen.

Ställ in dina termostater på elementen så de ger en grundvärme som är ca 2-3 grader lägre än luftvärmepumpens. Luftvärmepumpen ställer du in på 20 grader eller på den nivå du upplever som komfortabel värme.

Om luftvärmepumpen mot förmodan inte klarar att hålla värmen kommer dina element att gripa in och ge tillskottsvärme. Dina elements termostater stänger av när luftvärmepumpen ger full värme igen.

Tips 1  Hitta rätt rumstemperatur

Värmeskalan på din fjärkontroll bör ses som just en skala och inte som temperaturen i rummet. Givaren sitter ju ca 2 m upp på väggen. Använd kroppen eller en extern termometer som läggs i rummet/rummen för att uppnå rätt temperatur i huset.

Tips 2  justera värmeeffekten

Upplever du det för kallt höjer du antingen fläkthastigheten och / eller temperaturen på innedelen.

Startar dina element justerar du också fläkthastigheten och / eller temperaturen på luftvärmepumpens innedel.

En hög hastighet på innedelens fläkt ger bästa besparing enligt Energimyndigheten.