Förbereder för utedel

Montering under altan.

Konsoler på plats

Konsoler på plats

Ordentligt tag om utedel, väger

ca 35 kg.

Inpassning utedel

Lite trångt, men det går!

Utedel på plats

Utedel på plats.

Skruvas fast i konsolen.

Utedel fastskruvad

Förbereder för kablar / rör

Kabeldragning

Kabel- rördragning genom vägg och under altan.

GOLVMODELL PÅ PLATS UNDER FÖNSTER

Kopplar och justerar.

MONTERING KABEL FÖR EL

Elkabel och slangar för köldmedel nästan klart.

FÄRDIG INSTALLATION AV GOLVMODELL

Snyggt och prydligt under fönster.

NÄSTAN KLAR!

Sista justeringen.