Fujitsu

Waterstage H Power Split

Waterstage High Power Split Duo är en komplett och ekonomisk luft/vatten värmepumpslösning för uppvärmning av både huset och varmvattnet. Den lättplacerade inomhusdelen har standardmått och smälter in i inredningen, trots att den har en inbyggd varmvattenberedare på 200 liter. Duo passar för alla typer av vattenburen värme i huset och kan även kompletteras med poolvärmare, kyldrift för luftkonditionering på sommaren, inomhusgivare, webbstyrning och övervakning. Duo är mycket driftsäker, lättskött och tystgående. Duo är enklare att installera än en bergvärmeanläggning

Läs mer här.........

Försäkring

14 års trygghetsförsäkring

Vill du försäkra dig om ett tryggt och bekymmersfritt ägande under många år, kan vi i samarbete med Arctic erbjuda dig en mycket förmånlig tilläggsförsäkring som omfattar alla skador på värmepumpen upp till 14 år.
När du köper och låter en ackrediterad installatör ta hand om installationen av värmepumpen ingår alltid 5 års garanti. För att täcka de återstående 9 åren tecknar du tilläggsförsäkringen senast 6 månader innan 5 års garanti går ut.
Om du tecknar tilläggsförsäkringen slipper du även eventuell självrisk (upp till 3000 kr) och åldersavdrag under förutsättning att du har en gällande hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Tilläggsförsäkringen tecknas årsvis.

Miljö

Energi i fokus

Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet för Fujitsus luft/vatten värmepumpar
Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020. Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete.
Ekodesignkrav innebär att luft/vatten värmepumpar framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom EU.

Läs mer här......