Bosch

Compress 3800i EW

Compress 3800iEW

Den kompletta uppvärmningslösningen som levererar återvunnen värme från ventilationssystemet till varmvatten och ny uppvärmning av huset. Med lågenergikomponenter och avancerat styrsystem uppnås en årsvärmefaktor på 4.1. En nyutvecklad slingtank och behovsstyrd varmvattenproduktion ger hela 280 liter bruksvarmt vatten.

Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring

I Ventilationsrengöring iingår

 • Rengöring av kanaler till och frånluftsdon
 • Rengöring av värmepump
 • Funktionskontroll av fläktar mm
 • Byte av orginal dammfilter
 • Självklart hjälper vi dig oavsett märke
 • Pris från 1900

Observera att rengöring samt service inte berättigar till ROT avdrag enligt skatteverket

Injustering

Injustering av luftflöde i samtliga don

I Injustering ingår

 • Mätning av ventilationsflöden före rengöring
 • Mätning och injustering efter rengöring
 • Upprättande av protokoll med injusterade värden
 • Självklart hjälper vi dig oavsett märke
 • Pris upp till 4 ventilationsdon 995

Observera att rengöring samt service inte berättigar till ROT avdrag enligt skatteverket