Alltid kostnadsfria hembesök

Här bokar du kostnadsfritt hembesök av en representant från

Varma Huset. Vad vi då gör är att tillsammans med dig gå igenom

dina önskemål och vilka möjligheter som finns att lösa dessa.

Givetvis ger vi dig proffessionella råd utifrån våra egna

erfarenheter och utförda installationer. Det är mycket att tänka

på innan man beslutar sig. Läs gärna under "vanliga frågor"

om det är något som du vill fråga om under hembesöket

Dina kontakter

Din kontakt i Elmsta / Norrtälje

Mikael Wahlström
Butiken     0176 524 40
Direkt        070 670 18 11

Din kontakt i Järfälla / Stockholm

John Nilsson
Butiken     08 583 500 53
Direkt        070 147 95 12