Servicepartner förbränningstoa

Om du behöver hjälp

Kontakta vår butik I Elmsta så kan vi hjälpa dig

Oftast kan vi hjälpa dig direkt i vår butik
Då vi har en mindre verkstad samt mest förekommande reservdelar på lager

Glöm inte att vi alltid har påsar samt hållare mm på lager

 
Telefonnummer till Elmsta 0176 524 40
Mikael@varmahuset.se

Garanti.

Garantin gäller i 3 år från inköpsdatum. Garantin omfattar produktionsfel och fel på komponenter som uppstår under garantitiden. Toaletter tillverkade före 2012 har 2 års garanti.
Fritidstoa ab täcker kostnader för reservdelar, arbete samt transporter mellan Fritidstoa och er närmaste återförsäljare under garantitiden. Utförs garantiservice på plats täcks alla reskostnader av kunden.
Eventuella reparationer av fritidstoaletter ska utföras av auktoriserad personal. Vid reklamation, var god uppge serienumret som återfinns på toalettens baksida.
Vid service och reparation ska toaletten vara rengjord.

Garantin täcker inte:
Kostnader i samband med service efter garantitiden eller fel orsakade enligt nedan täcks i sin helhet av kunden.
Felaktig installation och handhavandefel.
Transport.
Åsknedslag.